مدارک لازم جهت صدور بيمه شخص ثالث و بدنه انواع وسايل نقليه :
  • اصل سوابق بيمه نامه قبلي
  • تصویر یا اصل کارت مشخصات وسیله نقلیه
  • تکمیل فرم پرسشنامه و تائيد و امضاء ؛ توسط متقاضي و يا نماينده قانوني آن
  • در بيمه نامه بدنه : همراه داشتن وسيله نقليه موضوع بيمه جهت انجام بازديد اوليه ( در صورتيکه وسيله نقليه داراي بيمه نامه بدنه معتبر نزد شرکت بيمه آسيا مي باشد و دارنده آن درخواست افزايش سرمايه و يا پوشش بيمه اي را ندارد نيازي به بازديد کارشناس نمي باشد . )


مدارك لازم جهت صدور بيمه هاي آتش سوزي :
  • تکمیل فرم پیشنهاد صدور بیمه نامه
  • ارائه کدپستی، شماره ملی (درمورد اشخاص حقیقی) و کد اقتصادی (در مورد اشخاص حقوقی)
  • ارائه لیست اموال و دارائیهای مورد بیمه در صورت بالا بودن سرمایه های مربوطه و یا درخواست پوشش برخی خطرات تبعی از قبیل سرقت
  • ارائه شماره تماس جهت هماهنگی های لازم برای تعیین زمان بازدید اولیه از موارد بیمه