براي ارتباط با ما، پیام خود را به   info@BimehShahr.com
ارسال فرمایید.ما در اسرع وقت به نامه هاي شما پاسخ خواهيم داد.
تلفن های تماس : 88548309 الی 13

 
تماس با مدیران شرکت :
 آقای دکتر محمدرضا خوش کیش
مدیرعامل شرکت
تلفن : 20-88480913
داخلی : 115
نمابر : 88480923
khoshkish@bimehshahr.com
آقای مهندس نظری
معاون مالی و اداری شرکت
تلفن : 20-88480913
داخلی : 114
نمابر : 88480923
nazari@Bimehshahr.com
 آقای مهندس اسدی
قائم مقام مدیرعامل و معاون فنی
تلفن :  88548312 
داخلی : 114
نمابر : 88543653
asadi@Bimehshahr.com